Kv. Vitlingen 2, Jönköping

Nybyggnation av 57 bostadsrätter, garage och biutrymmen samt två butikslokaler
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Hökerum Bygg AB

Lämna en kommentar