Kontrollansvarig enligt PBL

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt

Vid bygglovsärenden för om-, till- och/eller nybyggnation krävs normalt att du anlitar en kontrollansvarig som ser till att myndigheternas krav på tillsyn och kontroll av din byggnation uppfylls.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Som kontrollansvarig medverkar vi till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Vi hjälper dig bland annat med att fram förslag till kontrollplan och ser till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs.

Vi ska medverka vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

Vid arbetsplatsbesök ska dessa dokumenteras, notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Det finns två behörighetsnivåer för en kontrollansvarig:

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Fredrik Hag är certifierad kontrollansvarig enligt PBL (KA), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3571 och medlem i SBR:s expertgrupp för Kontrollansvariga enligt PBL.

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.