Byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljö-samordnare

Fredrik Hag är certifierad byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering

Byggarbetsmiljösamordnare, Bas-P och Bas-U, utses av byggherren eller uppdragstagaren för att samordna arbetsmiljön från början till slutet i ett byggprojekt. Byggarbetsmiljösamordnaren ska bland annat se till att det finns goda förut­sättningar för att jobba säkert och att de olika arbetena inte skapar risker för andra.
Byggherren (uppdragstagaren) är ansvarig för att Bas-P och Bas-U har den särskilda praktiska och teoretiska kunskap som ett uppdrag kräver.

Bas-P är byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet som kallas planering och projektering.

Bas-P ska samordna och sammanställa de underlag som tas fram av projektörerna (arkitekter, ingenjörer och andra tekniska konsulter) samt planera och projektera utifrån arbetsmiljö och säker­het.

Bas-P ska upprätta en arbetsmiljöplan som ska finnas innan byggarbetsplatsen etableras.

Vi kan åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (Bas-P) i projekteringsskedet och upprätta arbetsmiljöplanen. Vi granskar ritningar och andra tekniska beskrivningar från projektör­erna så att arbeten kan utföras säkert och olika arbeten inte skapar risker för varandra.
Detta samman­ställs sedan som delar i arbets­miljö­planen som utgör grunden för det fortsatta arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen.

Som Byggarbetsmiljösamordnaren behöver vi, förutom relevant kompetens och erfarenhet från byggnads- och anläggningsarbete, vara väl insatt i lagstiftning och bestämmelser rörande arbetsmiljö.

Genom fortlöpande kurser, utbildningar och uppdateringar inom byggregler m.m. bibehåller vi en hög kompetens.

Vi kan även åta oss uppdrag som Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (Bas-U), det vill säga i det praktiska byggskedet.

Fredrik Hag är certifierad byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P), nivå K av KIWA Sverige AB med Certifikatnr. 3923.

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.