Nybyggnation av trapphus och vårdlokaler
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Lämna en kommentar