Statusbesiktning

Statusbesiktning av fastighet

Statusbesiktning är en besiktning som beskriver en byggnads fysiska skick, status och ev. underhållsbehov.

Syftet med statusbesiktningen är att samla in och redovisa information om byggnadens fysiska skick samt, där så är möjligt, ange uppskattad livslängd för byggmaterial och konstruktioner.

Statusbesiktningen genomförs genom en grundlig okulär besiktning av byggnaden.

En statusbesiktning består av följande fyra delar:

Resultatet av statusbesiktningen sammanställs i ett besiktningsutlåtande som redovisar byggnadens status och skick samt eventuella åtgärdsbehov. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i utlåtandet. Besiktningsutlåtandet ligger till grund för att bedöma byggnadens skick och vilka åtgärder som behöver vidtas med hänsyn till uppskattad livslängd avseende byggmaterial och konstruktioner.

Besiktningsutlåtandet kan även användas som stöd för framtida underhåll, ombyggnads- och/eller renoveringsprojekt.

Statusbesiktningen kan vidare kopplas till en underhållsplan, som redovisar vilka åtgärder och underhåll som fastigheten behöver, när de behöver genomföras samt kostnad.

En statusbesiktning kan förebygga, förhindra och/eller konstatera skador i en byggnad.

Våra kunder är bostadsrättsföreningar, bostadsrättsombildare, fastighetsförvaltare och privatpersoner.

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.