101-437A Käkkirurgen hus H3

Ombyggnation av lokaler för sjukhusverksamhet
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Delad entreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Lämna en kommentar