Överlåtelsebesiktning

Överlåtelse-besiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid försäljning eller köp av fast egendom enligt jordabalken

En överlåtelsebesiktning (ofta kallad husbesiktning) avser villor och fritidshus. Det är en byggteknisk undersökning som utförs vid försäljning eller köp.

Som köpare kan du anlita en besiktningsman för att biträda din lagstadgade skyldighet att undersöka husets skick, den s.k. ”undersökningsplikten”.

Välj en SBR-ansluten besiktningsman och anlita en ”Besiktningsman SBR”. Överlåtelsebesiktning utförs då av en besiktningsman med byggingenjörsexamen eller motsvarande och som genomgått SBR:s grundutbildning för överlåtelsebesiktning samt har en gedigen erfarenhet och en ansvarsförsäkring.
Bara besiktningsmän som godkänts av SBR får använda denna titel.

Fredrik Hag är av SBR godkänd besiktningsman och medlem i SBR:s expertgrupp för överlåtelsebesiktning.

Vad innebär ”av SBR godkänd besiktningsman”?

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.