REFERENSPROJEKT

Vetlanda Folktandvård

Ombyggnad av tandvårdslokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Rehab Vetlanda Vårdcentral

Ombyggnad av vårdlokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Tranås Vårdcentral

Ombyggnad av vårdlokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Kv. Härden 5 - plan 2, Jönköping

Ombyggnad av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Byggledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Länsförsäkring Jönköping

101-4571 Lustgasdestruktion, Ryhov, Jönköping

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Länssjukhuset Ryhov
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

201-420A Lustgasdestruktion Eksjö

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Höglandssjukhuset i Eksjö
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

301-420B Lustgasdestruktion Värnamo

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Värnamo sjukhus
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Kv. Graniten 15 - plan 3, Jönköping

Ombyggnad av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ELL-EFF Fastigheter AB

Kv. Linné 7, Växjö

Ombyggnad och renovering av lägenheter

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Länsförsäkring Kronoberg

Kv. Kärnan 4, Vaggeryd

Nybyggnation av hyreslägenheter och kontorslokal

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: PHL Fastigheter AB

Kv. Kärnan 3, Vaggeryd

Nybyggnation av butikslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: PHL Fastigheter AB

Stigamo 1:31, Jönköping

Nybyggnation av distributions- och kontorslokal

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Danx AB

Kv. Björnen 7, Tidaholm

Fönsterbyte inom flerbostadshus

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Brf. Tidaholm Fritid

Hedenstorp 2:12, Jönköping

Nybyggnation av industrilokal samt kontor

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Västra Götalands Tak AB

101-437A Käkkirurgen hus H3

Ombyggnation av lokaler för sjukhusverksamhet

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Delad entreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Vitlingen 2, Jönköping

Nybyggnation av 57 bostadsrätter, garage och biutrymmen samt två butikslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Hökerum Bygg AB

101-434A Antenatalmottagning Ryhov, Jönköping

Nybyggnation av industrilokal samt kontor

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Örnnästet 4

Om- och tillbyggnad av affärsfastighet åt ICA Maxi Stormarknad

Arbetsuppgifter: Bygg- och projektledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: CA Fastigheter AB

Kv. Sjöryd 1:426, Mullsjö

Nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

Kv. Sjöryd 1:123 & 1:124, Mullsjö

Nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

Kv. Sjöryd 1:20, Mullsjö

Rivning samt nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

101-434A Antenatalmottagning Ryhov, Jönköping

Nybyggnation av lokaler för sjukhusverksamhet

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig, kontrollant och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Läkaren, Trollhättan

Nybyggnation av 150 studentlägenheter

Arbetsuppgifter: Projektledare, projekteringsledning, byggledning, kvalitetsansvarig
Entreprenadform: Delad entreprenad – stommen som egen totalentreprenad.
Stomkomplettering inkl. installationer som egen totalentreprenad
Beställare: Projektutveckling AB (senare Ikano Bostadsproduktion AB)

Kv. Häxan, Helsingborg

Nybyggnation av 134 lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Projektledare, projekteringsledning, byggledning, kvalitetsansvarig
Entreprenadform: Delad entreprenad – stommen som egen totalentreprenad.
Stomkomplettering inkl. installationer som egen totalentreprenad
Beställare: Ikano Bostadsproduktion AB

Kv. Graniten 15 - plan 2, Jönköping

Ombyggnation av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig enligt PBL, entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ELL-EFF Fastigheter AB

Kv. Ättehögen 18, Jönköping

Nybyggnation av maskinhall och kontor. Certifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Fastighets AB Corallen

Kv. Visionen, Jönköping

Certifiering av befintlig byggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Fastighets AB Corallen

Kv. Bränninge 2:171, Habo

Nybyggnation av kontorslokaler. Certifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och Asplund Bygg AB

Kyrkeryd 6:2, Habo

Nybyggnad av lokaler för Fritids- och korttidsboende. Verifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och Jonsons Byggnads AB

Stora Kärr 8:1, del av, Habo

Ny- och tillbyggnad av skollokaler. Verifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och NCC Constructions AB

Vetlanda Folktandvård

Ombyggnad av tandvårdslokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Rehab Vetlanda Vårdcentral

Ombyggnad av vårdlokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Tranås Vårdcentral

Ombyggnad av vårdlokaler

Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter

Kv. Härden 5 - plan 2, Jönköping

Ombyggnad av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Byggledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Länsförsäkring Jönköping

101-4571 Lustgasdestruktion, Ryhov, Jönköping

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Länssjukhuset Ryhov
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

201-420A Lustgasdestruktion Eksjö

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Höglandssjukhuset i Eksjö
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

301-420B Lustgasdestruktion Värnamo

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Värnamo sjukhus
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)

Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Kv. Graniten 15 - plan 3, Jönköping

Ombyggnad av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ELL-EFF Fastigheter AB

Kv. Linné 7, Växjö

Ombyggnad och renovering av lägenheter

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Länsförsäkring Kronoberg

Kv. Kärnan 4, Vaggeryd

Nybyggnation av hyreslägenheter och kontorslokal

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: PHL Fastigheter AB

Kv. Kärnan 3, Vaggeryd

Nybyggnation av butikslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: PHL Fastigheter AB

Stigamo 1:31, Jönköping

Nybyggnation av distributions- och kontorslokal

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Danx AB

Kv. Björnen 7, Tidaholm

Fönsterbyte inom flerbostadshus

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Brf. Tidaholm Fritid

Hedenstorp 2:12, Jönköping

Nybyggnation av industrilokal samt kontor

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Västra Götalands Tak AB

101-437A Käkkirurgen hus H3

Ombyggnation av lokaler för sjukhusverksamhet

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Delad entreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Vitlingen 2, Jönköping

Nybyggnation av 57 bostadsrätter, garage och biutrymmen samt två butikslokaler

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Hökerum Bygg AB

101-434A Antenatalmottagning Ryhov, Jönköping

Nybyggnation av industrilokal samt kontor

Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Generalentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Örnnästet 4

Om- och tillbyggnad av affärsfastighet åt ICA Maxi Stormarknad

Arbetsuppgifter: Bygg- och projektledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: CA Fastigheter AB

Kv. Sjöryd 1:426, Mullsjö

Nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

Kv. Sjöryd 1:123 & 1:124, Mullsjö

Nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

Kv. Sjöryd 1:20, Mullsjö

Rivning samt nybyggnation av lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Mullsjö Bostäder AB

101-434A Antenatalmottagning Ryhov, Jönköping

Nybyggnation av lokaler för sjukhusverksamhet

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig, kontrollant och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionsfastigheter AB

Kv. Läkaren, Trollhättan

Nybyggnation av 150 studentlägenheter

Arbetsuppgifter: Projektledare, projekteringsledning, byggledning, kvalitetsansvarig
Entreprenadform: Delad entreprenad – stommen som egen totalentreprenad.
Stomkomplettering inkl. installationer som egen totalentreprenad
Beställare: Projektutveckling AB (senare Ikano Bostadsproduktion AB)

Kv. Häxan, Helsingborg

Nybyggnation av 134 lägenheter som hyresrätter

Arbetsuppgifter: Projektledare, projekteringsledning, byggledning, kvalitetsansvarig
Entreprenadform: Delad entreprenad – stommen som egen totalentreprenad.
Stomkomplettering inkl. installationer som egen totalentreprenad
Beställare: Ikano Bostadsproduktion AB

Kv. Graniten 15 - plan 2, Jönköping

Ombyggnation av kontorslokaler

Arbetsuppgifter: Kontrollansvarig enligt PBL, entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ELL-EFF Fastigheter AB

Kv. Ättehögen 18, Jönköping

Nybyggnation av maskinhall och kontor. Certifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Fastighets AB Corallen

Kv. Visionen, Jönköping

Certifiering av befintlig byggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Fastighets AB Corallen

Kv. Bränninge 2:171, Habo

Nybyggnation av kontorslokaler. Certifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och Asplund Bygg AB

Kyrkeryd 6:2, Habo

Nybyggnad av lokaler för Fritids- och korttidsboende. Verifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och Jonsons Byggnads AB

Stora Kärr 8:1, del av, Habo

Ny- och tillbyggnad av skollokaler. Verifiering av nybyggnad enligt Miljöbyggnad, nivå Silver

Arbetsuppgifter: Miljöbyggsamordnare Miljöbyggnad
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Habo kommun och NCC Constructions AB

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.