Bygg- & projektledning

Vi åtar oss projektledning för såväl stora som mindre projekt

Vi arbetar med projektledning inom hela byggprocessen vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler.

Vårt arbete omfattar byggprojekt, från program och projektering till produktion och färdigställande. Detta innebär att vi sköter myndighetskontakter, leder projekteringsgruppens arbete, upprättar förfrågningsunderlag, tidplaner och kalkyler, upphandlar entreprenader och leder produktionen.

Tillsammans med byggherren/beställaren (kunden) sätts projektmål och riktlinjer upp för projektet. Vi tar ansvar ör att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå projektmålen. Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar.

Vi kan även medverka under förvaltningsskedet och se till att garantibesiktning sker innan garantitidens utgång. Under förvaltningsskedet tar vi även del av kundens erfarenheter efter brukstagandet av lokalerna. Genom erfarenhetsåterföring efter varje slutfört projekt tar vi lärdom till kommande projekt. Vi kan på detta sätt ge våra kunder bra service och kompetens genom hela byggprocessen.

Fredrik Hag är certifierad Byggprojektledare av RISE (f.d. SP) C000305 och medlem i SBR:s expertgrupp för Byggprojektledning.

Läs mer om våra kompetenser och se våra certifikat här.

Har du frågor eller önskar en offert, tveka inte att kontakta oss!

Tveka inte att kontaka oss om du har några frågor eller funderingar! Vi svarar inom kort.