Ombyggnad av kontorslokaler
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: ELL-EFF Fastigheter AB

Lämna en kommentar