Kv. Linné 7, Växjö

Ombyggnad och renovering av lägenheter
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Länsförsäkring Kronoberg

Lämna en kommentar