301-420B Lustgasdestruktion Värnamo

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Värnamo sjukhus
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Lämna en kommentar