Nybyggnation av distributions- och kontorslokal
Arbetsuppgifter: Huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningar
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Danx AB

Lämna en kommentar