101-4571 Lustgasdestruktion, Ryhov, Jönköping

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Länssjukhuset Ryhov
Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Lämna en kommentar