Projektledning

Ombyggnad av kontorslokalerArbetsuppgifter: Byggledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningarEntreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Länsförsäkring Jönköping

Ombyggnad av VårdlokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter

Ombyggnad av VårdlokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter

Ombyggnad av tandvårdslokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter