Byggarbetsmiljösamordnare

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Värnamo sjukhusByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Höglandssjukhuset i EksjöByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Länssjukhuset RyhovByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB