Aria

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Värnamo sjukhusByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Höglandssjukhuset i EksjöByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Installation av Lustgasdestruktion inom förlossningsavdelning, Länssjukhuset RyhovByggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Arbetsuppgifter: Byggarbetsmiljösamordnare – planering och projektering (BAS-P)Entreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Regionfastigheter och MedClair AB

Ombyggnad av kontorslokalerArbetsuppgifter: Byggledning, kontrollansvarig enligt PBL och huvudbesiktningsman entreprenadbesiktningarEntreprenadform: TotalentreprenadBeställare: Länsförsäkring Jönköping

Ombyggnad av VårdlokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter

Ombyggnad av VårdlokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter

Ombyggnad av tandvårdslokalerEntreprenadform: UtförandeentreprenadBeställare: Regionsfastigheter